براي جلوگيري از افزايش احتمال ابتلا به كرونا پيشنهاد مي كنيم از خدمات درمان در منزل براي تشخيص كرونا در منزل بهره ببريد.