اگر وزير بهداشت در بخش خصوصي منافع يا جايگاهي داشته باشد، اين امر روي سياستگذاري‌هايش تاثير خواهد گذاشت؛ تا وقتي پزشك دوشغله داشته باشيم، هيچ‌گاه اختلاف كيفيت بخش دولتي و خصوصي اصلاح نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پويا؛ در آستانه سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري، كانديداها از برنامه‌هاي خود در دولت آينده سخن مي‌گويند؛ در ميان وعده‌هاي داده شده، كمتر برنامه مدون و منسجمي در حوزه سلامت ارائه شده است.

به نظر مي‌رسد بيشتر برنامه‌هاي مطرح شده معطوف به حوزه اقتصادي است؛ با اين وجود در نظام سلامت كه حدود 17 درصد از بودجه عمومي كشور را به خود اختصاص مي‌دهد مشكلات عديده و طرح‌هاي برجامانده زيادي وجود دارد كه با توجه به شيوع كرونا، مستلزم توجه ويژه نامزدهاي انتخاباتي به اين حوزه است.

در همين راستا، به سراغ "دكتر مهدي مختاري" مدير گروه سلامت مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي رفتيم تا درباره اولويت‌هاي دولت سيزدهم در حوزه سلامت با او گفت‌وگو كنيم.

در ادامه، مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.

تسنيم: فكر مي‌كنيد توجه كانديداهاي رياست جمهوري چقدر به حوزه سلامت معطوف بوده است؟

در حال حاضر بيشتر برنامه‌هاي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري معطوف به حوزه اقتصادي است؛ نبايد نسبت به حوزه سلامت بي‌توجه بود؛ حوزه سلامت ما از دهه هفتاد به بعد مسير منسجمي را طي نكرده است و در هر مقطعي به سمتي رفته است كه علتش اين است كه دكتريني براي اداره نظام سلامت ما در ايران وجود ندارد حتي در اجراي برخي طرح‌ها كه كپي طرح ساير كشورها بوده است نيز موفق نبوده‌ايم و سياستگذاران حوزه سلامت اين طرح‌هاي كپي شده را نيز به نفع ذي‌نفعان حوزه سلامت تغيير داده‌اند.

معمولاً برنامه‌هاي سلامت ناگهاني بيرون مي‌آيند و اجرا مي‌شوند براي مثال طرح تحول سلامت منطبق با اسناد بالادستي و رويكرد خاصي در حوزه سلامت نبود اما تركيه در طرح تحول سلامتي كه اجرا كرد پزشكان خود را تك شغله كرد و رويكرد تحولي در پيش گرفت.